Översättare

    Translate to:

Mulle

Mulle

Skogsmulle, 5-6 år

Vi går till mulleplatsen eller en annan plats som vi bestämt. Ibland träffar de Skogsmulle, barnens vän och fantasifigur, som kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen. Barnen lär sig om fåglar och träd, laga mat på stormkök, samarbeta, matematik m.m.
Med ledaren och barnens hjälp blir varje skogsmulleverksamhet ett äventyr för barnen

Mullebarnen har med sig varsin ryggsäck med varm dryck och smörgås.